NANOTECHNOLOGIE, Biotechnologie, Zielona Energia, Recykling, Innowacje, ICT

                                                     

                                       

-  Technopolis dla regionów Świata - Elektrownie słoneczne,HI Tech, Elektryczne samochody, Baterie grefenowe..

II Generacja Przemysłu  to przemysł wysokich technologii - high-tech. Obejmuje takie dziedziny jak elektronika, lotnictwo (także przemysł pojazdów kosmicznych), przemysł chemiczny, farmaceutyczny, precyzyjny i optyczny. Czynniki lokalizacji high-tech to: wysoko wykwalifikowana kadra, dobra infrastruktura, sąsiedztwo placówek naukowo-badawczych oraz duże nakłady finansowe na badania innowacyjne. Witamy w świecie nowych technologii.

• Green, clean, lean, leaf, bio i ee – to podstawowy warunek funkcjonowania dzisiejszego przemysłu, zwłaszcza jeśli dąży się do wzrostu gospodarczego, z jednoczesnym zmniejszeniem oddziaływania na otoczenie
• Sektor o wyjątkowym znaczeniu społecznym i technicznym, ale o bardzo wysokiej wartości dodanej, w tym społecznej, a wyroby o bardzo dużej adaptowalnej wiedzy medycznej i technicznej, nie do pominięcia przy starzejącym się polskim społeczeństwie 
• Globalizacja i powszechne stosowanie w produkcji ekonomii skali wymaga nowych technologii w obszarze recyklingu, zwłaszcza że Polska jest importerem wyrobów o znacznym stopniu zużycia.
• Należą do wiodących w najbardziej uznanych ośrodkach naukowo-badawczych i przemyśle lotniczym oraz kosmicznym, o bardzo dynamicznym rozwoju i aplikacjach technologicznych modele i zasoby, zarówno aktualne jak i zarchiwizowane są podstawą podejmowania decyzji i minimalizacja ryzyka biznesowego
• Pełna wiedza o przedsiębiorstwie, realizowanych procesach, transparentne działanie.


Translate all pages:

Nanonauka jest to nauka nad zjawiskami przyrody oraz manipulacja materiałów na poziomie atomów i molekuł oraz w rozmiarach makromolekularnych, gdzie własności znacznie różnią się od tych w dużej skali. Nanotechnologie to projektowanie, produkcja oraz zastosowanie struktur, urządzeń i systemów poprzez kontrole kształtów i wielkości w skali nano. Przemysłowe zastosowania nanotechnologii dotycz takich dziedzin jak: opieka medyczna, (np. implanty, diagnostyka molekularna), przemysł włókienniczy,przemysł meblarski i drzewny, budownictwo i wykończenie wnętrz, przemysł elektroniczny i AGD, wentylacja i klimatyzacja, transport, higiena, sport i rekreacja, rolnictwo. Najnowsze zastosowania nanotechnologii mają miejsce w takich dziedzinach, jak biotechnologie, fotonika, energetyka. 


W energetyce, nowe aplikacje nanotechnologii dotyczą wytwarzania i przekształcania energii  oraz  magazynowania energii. 

Globalny rynek nanotechnologii rośnie bardzo szybko. Główne obszary zastosowań nanotechnologii to procesy wytwarzania, materiały, elektronika i technologie informacyjne. Obecnie największym rynkiem są Stany Zjednoczone, a drugie miejsce zajmuje Europa.


 


  „Wiemy, że Polska mogłaby rozwijać się szybciej.  Staramy się budować koalicję na rzecz innowacyjności. Szukamy ludzi, którzy pomagają przełamywać bariery. Jesteśmy otwarci na różne podejścia, bo to gwarantuje efekt synergii” – powiedział Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, która jest organizatorem Kongresu.Prezes NBP i były premier Marek Belka przypomniał, że Polacy byli pionierem okresu transformacji. „Nikt wcześniej nie dokonywał przejścia od gospodarki centralnie sterowanej do wolnorynkowej. Powinniśmy być z tego dumni” - podkreślił. Zwrócił przy tym uwagę, że nie wszystkie innowacje muszą okazać się korzystne.Belka uważa, że Polska nie marnuje czasu i nadrabia czas stracony przez komunizm. „Zastanawiamy się dziś jak połączyć uzasadnioną dumę z koniecznością i przymusem innowacyjności. Potrafiliśmy obrócić nasze konserwatywne elementy na naszą korzyść. Nasze pozorne +zacofanie+ pomogło nam uniknąć wstrząsu na rynkach finansowych” – wyjaśniał prezes NBP.W Polsce wytwarza się co prawda wiele zaawansowanych technologicznie produktów, ale zdecydowaną ich większość na podstawie know-how inwestora. Brakuje natomiast inwestycji w badania i rozwój.„W Polsce nie mamy doświadczeń sukcesów firm, które opierałyby się  o pomoc administracji. Nie mamy takiej Nokii. W Japonii szukanie +championów+ przyniosło efekty, ale tylko na początku” – zwrócił uwagę unijny komisarz ds. budżetu.Janusz Lewandowski. Dodał, że  strategia rządu „nie musi być jedyną słuszną drogą w stronę sukcesu”.

Komisarz przyznał przy tym, że z innowacyjnością swoich gospodarek maja również inne, znacznie bogatsze od Polski państwa Europy. „Nawet niemieckie koncerny mają problemy i kompleksy w stosunku do takich gigantów jak Apple czy Gogle” – powiedział. Zwrócił jednak uwagę na  jest wysoką jakość niemieckich produktów.„Nie uprawiamy polityki innowacji, wciskając ją odgórnie do przedsiębiorstw. Zaprzestańmy polityki wyciskania brukselki. Przestańmy w Polsce szukać winnych, szukajmy rozwiązań i naszych własnych ścieżek” – apelował natomiast  były wicepremier, minister gospodarki Jerzy Hauser obecnie członek Rady Polityki Pieniężnej.Jedną z dziedzin, gdzie innowacyjność jest bardzo widoczna jest cyfryzacja. I mimo, że w tym roku już prawie 2 mln podatników rozliczyło się z podatku PIT za pośrednictwem internetu, to  cyfryzacja administracji w Polsce nadal pozostawia wiele do życzenia.
Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni – który zachwala korzyści z e-administracji -  chciałby, żeby Polska poszła w ślady Estonii. „Zwieńczeniem estońskiego projektu był cyfrowy dowód osobisty, który pozwala na załatwienie wszystkich spraw online, od recepty po sprawy urzędowe” powiedział. Przyznał jednak, że w Polsce w wielu przypadkach nie można jeszcze  posługiwać się dokumentem elektronicznym.
„Europa jako całość to nadal bardzo twórczy kontynent” – skonstatował komisarz Lewandowski podkreślając, że pod względem liczby patentów jest na pierwszym miejscu, wyprzedzając i USA, i Japonię. (bba)

Nanotechnologie odnosza sie do nauki i technologii w nanoskali atomów i cząsteczek, a także do tych zasad naukowych i nowych własciwości, które można zrozumieć i opanować działając w tej dziedzinie. Właściwości te można obserwować i wykorzystywać do budowy materiałów i urządzeń o nowych funkcjach i możliwościach. Nanotechnologie maja duże znaczenie w zastosowaniach medycznych, np. w konstrukcji miniaturowych czujników lub sond diagnostycznych, a nawet całych systemów badawczych, które wszczepia sie w celach diagnostycznych. Nowoczesne nanomateriały poprawiają bioaktywność i biokompatybilność implantów, co prowadzi do istotnego rozwoju implantologii.


Zastosowanie

Nanotechnologie sa take szeroko wykorzystywane w dziedzinie informatyki, np. do tworzenia nosników danych o bardzo wysokich gestosciach zapisu oraz w nowych technologiach wyswietlania na elastycznym plastiku. Prace prowadzone nad realizacją komputerów kwantowych moga byc przełomem w technologii komputerowej. Przewiduje sie ogromne oszczednosci energii dzieki wynalazkom nanotechnicznym w dziedzinie komórek paliwowych lub ultralekkich nanostrukturalnych ciał stałych magazynujacych wodór, a take w budowie wydajnych i tanich słonecznych ogniw fotowoltaicznych. Rozwój nanotechnologii spowodował ju teraz ogromne zmiany w materiałoznawstwie. Nanoczastki stosuje sie do wzmacniania lub zmiany własciwosci materiałów oraz do poprawiania funkcjonalnosci kosmetyków. Dzieki nanostrukturom mona modyfikowac powierzchnie tak, aby były, np. suche albo sterylne, zmieniac ich wytrzymałosc czy odpornosc na temperature lub wysokie cisnienia, co umożliwia postep w astronautyce i przemysłach kosmicznych. Wynalazki nanotechnologiczne, takie jak zminiaturyzowane nanoetykietowanie, moga byc wykorzystywane do znakowania pochodzenia importowanej ywnosci. Metody remediacji (np. techniki fotokatalityczne) oparte na nanotechnologii umożliwia oczyszczanie i naprawianie szkód w srodowisku naturalnym oraz usuwanie zanieczyszczen, np. z wody lub gleby. Nowatorskie systemy wykrywania, dzieki specyficznym własnosciom, zapewnia wczesne ostrzeganie przed czynnikami biologicznymi lub chemicznymi, docelowo a do poziomu pojedynczych czastek. Poprawe ochrony majatku, obrazów, umoliwia nanozawieszki. Trwaja take prace nad nowymi technikami szyfrowania przesyłu danych.
Nanotechnologie przez zmniejszenie liczby i ilosci surowców zużytych do produkcji moga zmniejszyć ilość odpadów powstajacych w całym cyklu zycia wyrobów. Dostepnych jest coraz wiecej różnych nanomateriałów. W efekcie zwieksza sie liczba branz i gałezi gospodarki, gdzie moga zostać
 zastosowane. Równie szybko wzrasta liczba dostepnych produktów handlowych wyprodukowanych z wykorzystaniem nanotechnologii oraz ich zastosowan, gdy producenci coraz czesciej siegaja po nanokomponenty. Na rynek trafiły ju liczne wyroby wykorzystujace niektóre własnosci nanotechnologii, w tym: produkty medyczne (plastry, zastawki serca,sztuczne stawy), komponenty elektroniczne, rysoodporne farby, urzadzenia sportowe, niegniotace i przeciwpotowe tkaniny, kremy do opalania. Przewidywany jest dalszy szybki wzrost zastosowań nanotechnologii.

         

Zespół naukowców, składający się z Thomasa Webstera i Lijuan Zhang z Brown University opracował implant w nanoskali przypominający "łóżko fakira", którego powierzchnia najeżona jest ostrzami w ten sposób, że uniemożliwiają przetrwanie oraz wzrost komórek rakowych. Nanoskalowe modyfikacje na powierzchni implantu powodują kurczenie się sieci naczyń krwionośnych, stanowiących podstawę dla komórek rakowych oraz przyciągają zdrowe komórki. Powierzchnia implantów z nowymi cechami ogranicza funkcje komórek rakowych bez jakichkolwiek procesów niszczących komórki rakowe, takich jak naświetlania czy chemioterapia.  
Nanowszczepy mogą też zawojować świat medycyny. Oparte o nanotechnologię implanty mogą np. wyprzeć używane teraz implanty mózgowe wykonane z wolframu, krzemu czy nierdzewnej stali. Przyszłość należy tutaj do niewidocznych implantów z włókien węglowych, wyprodukowanych w oparciu o nanotechnolgię.                                                               

Potencjał


Nanotechnologia jest dziedzina interdyscyplinarna i nie mona jej ograniczyć wyłacznie do jednej z klasycznych dyscyplin naukowych takich jak fizyka czy chemia. Inna wana cecha charakterystyczna nanotechnologii jest jej bezposrednie przełoenie praktyczne. Unikalne własciwosci nanostruktur i moliwosc praktycznego wykorzystania czastek i urzadzen o wymiarach nanometrowych sprawia, ze w USA, Japonii, Korei, a take w krajach Unii Europejskiej, podejmowane sa rónorodne „inicjatywy nanotechnologiczne” oraz powstaja centra nanotechnologii. W wielu krajach towarzyszy temu bardzo szybki wzrost nakładów na badania i prace rozwojowe w tej dziedzinie oraz due oczekiwania społeczne, zwłaszcza zwiazanesą z zastosowaniem nanotechnologii w biologii i medycynie.


Technologie priorytetowe

Technologie PVD bazujace na odparowaniu łukiem próniowym, rozpylaniu magnetronowym, odparowaniu wiazka elektronowa, rozpylaniu wiazka jonów (technologie cienkich warstw wieloskładnikowych oraz wielofazowych (w tym nanokompozytowych) przeciwzuyciowych, antykorozyjnych, optycznych, z
barierą cieplną, biozgodnych, bioaktywnych)
                       
                               
• Modyfikacje metod CVD – Atomic Layer Deposition ALD
• Technologie wytwarzania grafenu oraz struktur na jego bazie
• Nanotechnologia przezroczystych tlenków przewodzacych
• Nanotechnologia półprzewodników organicznych
• Nanotechnologia struktur warstwowych na bazie weglika krzemu
• Uzyskiwanie fulerenów na skale przemysłowa
• Uzyskiwanie nanoczasteczek złota, jako bardzo wydajnego katalizatora
• Wykorzystanie nanorurek weglowych do produkcji materiałów o specyficznych własnosciach
• Nanobiotechnologie do wytwarzania nanosensorów
Technologie kluczowe:
barierą cieplną, biozgodnych, bioaktywnych)
                       
                               
• Modyfikacje metod CVD – Atomic Layer Deposition ALD
• Technologie wytwarzania grafenu oraz struktur na jego bazie
• Nanotechnologia przezroczystych tlenków przewodzacych
• Nanotechnologia półprzewodników organicznych
• Nanotechnologia struktur warstwowych na bazie weglika krzemu
• Uzyskiwanie fulerenów na skale przemysłowa
• Uzyskiwanie nanoczasteczek złota, jako bardzo wydajnego katalizatora
• Wykorzystanie nanorurek weglowych do produkcji materiałów o specyficznych własnosciach
• Nanobiotechnologie do wytwarzania nanosensorów
Technologie kluczowe:
barierą cieplną, biozgodnych, bioaktywnych)
                       
                               
• Modyfikacje metod CVD – Atomic Layer Deposition ALD
• Technologie wytwarzania grafenu oraz struktur na jego bazie
• Nanotechnologia przezroczystych tlenków przewodzacych
• Nanotechnologia półprzewodników organicznych
• Nanotechnologia struktur warstwowych na bazie weglika krzemu
• Uzyskiwanie fulerenów na skale przemysłowa
• Uzyskiwanie nanoczasteczek złota, jako bardzo wydajnego katalizatora
• Wykorzystanie nanorurek weglowych do produkcji materiałów o specyficznych własnosciach
• Nanobiotechnologie do wytwarzania nanosensorów
Technologie kluczowe:
• Technologie wytwarzanie nanostruktur specjalnych i funkcjonalnych oraz nanomateriałów konstrukcyjnych

• Technologie wytwarzania nanoczasteczek oraz zaawansowanych podzespołów uniwersalnych (zródła plazmy, zródła jonów, układy próniowe, układy mikrofalowe, rozproszone systemy sterowania)
• Technologie wytwarzanie nanostruktur funkcjonalnych
• Technologie wytwarzania nanowarstw i nanopokryc (nanokompozytowe, z bariera cieplna, przeciwzuyciowe i hydrofobowe, biokompatybilne).
• Nano-warstwy ochronne metaliczne, ceramiczne i diamento-podobne
• Nanokompozyty polimerowe
• Nanometale konstrukcyjne
• Nowe urzadzenia dla nanotechnologii
• Nanomedycyna
• BioNano i NanoBiotechnologia
• Nanokataliza
• Półprzewodniki azotkoweTECHNOLOGIE WYTWARZANIA GRAFENU 

Unikalne własciwosci fizyczne grafenu otwieraja szerokie moliwosci zastosowan w nanoelektronice. Jego wykorzystanie jest jeszcze w fazie badan laboratoryjnych. Grafen stanowi jedna z alotropowych form wegla, odkryta w 2004 roku przez grupe brytyjsko-rosyjska. Grafen zbudowany jest z pojedynczej warstwy atomów wegla tworzacych połaczone pierscienie szescioczłonowe. Poniewaz grubosc materiału wynosi jeden atom, te forme okresla sie jako dwuwymiarowa (dokładniej dwuwymiarowa strukture atomów wegla ułoonych w siec heksagonalna). Długosc wiazan wegiel-wegiel wynosi ok. 1,42 Å, czyli 0,142 nanometra. Atomy wegla tworza w grafenie płaska, praktycznie dwuwymiarowa siatke o szesciokatnych oczkach, której struktura przypomina plaster miodu. Materiał ten ma szanse zastapic   krzem w elektronice. Za badania grafenu Andriej Gejm i Konstantin Nowosiołow otrzymali w roku 2010 Nagrode Nobla w dziedzinie fizyki.


NANOBIOTECHNOLOGIE DO WYTWARZANIA NANOSENSORÓW


Nanobiotechnologia to dziedzina nanotechnologii na pograniczu biologii i biochemii. Zajmuje sie przede wszystkim badaniem istniejacych nanostruktur, umoliwiajac ich wykorzystanie na skale przemysłowa, ale równie tworzeniem nowych metod badawczych biologii. W ramach nanobiotechnologii rozwijane sa take badania nanosensorów, które potrafia wykrywac nawet pojedyncze czasteczki zwiazków chemicznych.


NANOTECHNOLOGIE PRZEZROCZYSTYCH TLENKÓW PRZEWODZACYCH

Technologie te maja istotne znaczenie dla dalszego rozwoju współczesnej mikroelektroniki. Materiały te maja zastosowanie z jednej strony w fotowoltaice do wytwarzania przezroczystych elektrod przewodzacych w bateriach słonecznych dla energetyki zródeł odnawialnych, a z drugiej - do wytwarzania struktur chemoczułych w czujnikach gazów toksycznych dla ochrony srodowiska. NANOTECHNOLOGIE PÓŁPRZEWODNIKÓW ORGANICZNYCH Technologie te maja istotne znaczenie dla dalszego rozwoju współczesnej mikroelektroniki. Materiały te maja zastosowanie z jednej strony w fotowoltaice do wytwarzania struktur złaczowych w bateriach słonecznych dla energetyki zródeł odnawialnych, a z drugiej - do wytwarzania struktur chemoczułych w czujnikach gazów toksycznych dla ochrony srodowiska.

NANOTECHNOLOGIE STRUKTUR WARSTWOWYCH NA BAZIE WęGLIKA KRZEMU

Technologie te maja istotne znaczenie dla dalszego rozwoju współczesnej mikroelektroniki. Materiał ten ma podstawowe znaczenie dla technologii wytwarzania elementów elektronicznych, w tym tranzystorów i układów scalonych pracujacych w wysokich temperaturach oraz przy wysokich czestotliwosciach.

UZYSKIWANIE FULERENÓW NA SKALE PRZEMYSŁOWĄ


Jednym z istotnych kierunków badan w dziedzinie nanobiotechnologii sa tzw. fulereny, w tym fulereny olbrzymie wykorzystywane do transportu aktywnych chemicznie czasteczek wprost do zmienionych nowotworowo komórek. Dzieki temu znane juz srodki stosowane w chemioterapii osiagaja wielokrotnie wyzsza skutecznosc działania.
UZYSKIWANIE NANOCZASTECZEK ZŁOTA, JAKO BARDZO WYDAJNEGO KATALIZATORA


Take złoto może mieć duże znaczenie, minimalizujac koszty przeprowadzania wielu procesów chemicznych, w których wykorzystywane sa czesto bardzo drogie i nieobojetne dla srodowiska naturalnego katalizatory. Okazało sie, iż odpowiedniej wielkosci nanoczastki złota, utworzone dokładnie z 55 atomów, stanowia super katalizator, który do przeprowadzenia reakcji utlenienia weglowodorów wymaga jedynie obecnosci tlenu. Nowe własciwosci nanoczastek złota, czyli drobinek o wielkosci miliardowych czesci metra, odkryte zostały przez profesora Richard'aLambert'a z University of Cambridge (Wielka Brytania) podczas przeprowadzania reakcji utleniania styrenu. W przeprowadzonym przez brytyjskich naukowców eksperymencie, styren ulegał utlenieniu tylko i wyłacznie w obecnosci nanoczastek złota oraz tlenu - do przeprowadzenia reakcji nie był konieczny aden inny konwencjonalnie stosowany utleniacz, jak na przykład nadtlenek wodoru. Co waniejsze, tylko złoto o odpowiednich własciwosciach katalizowało reakcje
transformacji tlenu czasteczkowego, w jego reaktywna forme, która wymuszała zajscie reakcji utlenienia styrenu. Okazało sie, i cechy super katalizatora maja jedynie nanoczastki o wielkosci poniej 2 nanometrów. Gdy reakcje utleniania styrenu prowadzono w towarzystwie nanoczastek złota o srednicy wiekszej ni 2 nm, reakcja nie zachodziła. Jeeli nanoczastki złota składały sie dokładnie z 55 atomów, których łaczna srednica wynosiła 1,4 nm, styren skutecznie utleniany był w obecnosci tlenu. Naukowcy nie potrafia jeszcze szczegółowo wyjasnić fenomenalnych cech nanokatalizatora utworzonego z drobinek złota oraz faktu, i własciwości jego są tak radykalnie uwarunkowane wielkościa cząstek. Stwierdzono, że wielkość cząstek ma wpływ na ich stabilność (nanoczastki Au55, zawierajace "magiczna" liczbę 55 atomów sa wyjatkowo trwałe) oraz strukture elektronowa, co bezposrednio przekłada sie na aktywność katalityczna. By do końca poznać nowo odkryte właściwości złota konieczne będą dalsze badania
.

 • Naukowcy z Politechniki Łódzkiej opracowali oryginalną technologię wytwarzania grafenu metodą metalurgiczną. W porównaniu do grafenu wytwarzanego obecnie stosowanymi metodami, ten materiał ma wyższą wytrzymałość oraz powtarzalność właściwości fizyko-chemicznych w zmiennych warunkach ciśnienia i temperatury. W przyszłości materiał może mieć zastosowanie m.in. w motoryzacji, lotnictwie, elektronice czy tzw. inteligentnej odzieży.

Więcej w serwisie Nauka w Polsce.


Twórcy specjalnej cieczy, która błyskawicznie twardnieje pod wpływem uderzenia i może znaleźć zastosowanie m.in. w kamizelkach kuloodpornych, liczą, że w tym roku uda im się zakończyć proces komercjalizacji wynalazku. Polskim rozwiązaniem interesują się firmy z całego świata.
 • Nad wynalazkiem pracował zespół naukowców z Politechniki Warszawskiej, Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia oraz Instytutu Technologii Bezpieczeństwa Moratex w Łodzi. Opracowany został w ramach projektu „Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  Więcej na stronie serwisu Nauka w Polsce.

 • Zespół pod kierownictwem dr. Włodzimierza Strupińskiego z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie znalazł sposób na tanie i szybkie wytwarzanie grafenu.

  We współpracy z SECO/WARWICK i przy zastosowaniu specjalnego reaktora będzie można wytwarzać arkusze o wymiarach pół metra kwadratowego. Co więcej, jak przekonują badacze, w procesie masowej produkcji koszt ich wytworzenia byłby podobny do produkcji papieru.

  Tak duże fragmenty grafenu idealnie nadają się do wytwarzania elastycznych baterii słonecznych i mogą przyczynić się do rewolucji w medycynie. Oprócz tego, że materiał ten jest znakomitym przewodnikiem, jest również wyjątkowo mocny. W zestawieniu ze stalą jest kilkaset razy bardziej odporny, ale też elastyczny. W przyszłości może mieć zastosowanie w motoryzacji, lotnictwie, elektronice, filtrach wody czy w tworzeniu tak zwanej inteligentnej odzieży.

  Więcej w portalu Biztok.

 • Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kongresie Nanotechnology Congress & Expo, który odbędzie się we Frankfurcie w dniach od 11 - 13 sierpnia 2015r.  Poruszona tematyka będzie obejmowała 8 głównych zagadnień, dobranych tak by zaoferować Państwu poszerzenie wiedzy w zakresie najnowszych osiągnięć oraz nowych strategii rozwoju o zasięgu globalnym w dziedzinie nanotechnologii:

  •    Zaawansowane nanomateriały
  •    Nanomateriały: produkcja, metody charakteryzacji, narzędzia 
  •    Nanelektronika
  •    Nanotechnologia: energia i środowisko
  •    Nanotechnologia: w medycynie i dziedzinie nauk przyrodniczych 
  •    Nanotechnologia: bezpieczeństwo
  •    Zastosowanie nanotechnologii
  •    Nanometrologia

  Więcej na stronie: http://nanotechnology.omicsgroup.com/

  Poniżej zamieszczamy informację od organizatorów:

  Nanotechnology Congress & Expo on Aug 11-13, 2015, Frankfurt, Germany. This scientific gathering guarantees that offering the thoughts and ideas will enable and secure you the theme “Exploring & Acquiring the advances in Nanotechnology”. It provides a premier technical forum for reporting and learning about the latest research and development, as well as for launching new applications and technologies.
  Nanotechnology-2015 is comprised of 8 tracks designed to offer comprehensive sessions that address recent advancements and new strategies for development of global requirements.

  •    Advanced Nanomaterials
  •    Nanomaterials Fabrication, Characterization and Tools
  •    Nanoscale Electronics
  •    Nanotech for Energy and Environment
  •    Nanotech in Life Sciences and Medicine
  •    Nanotechnology safety
  •    Nano Applications

 • •    Nanometrology  

 • zaproszenie na stronie   http://www.nanoslask.pl/index.php/pl/96-zaproszenie-na-kongres-nanotechnologiczny-w-niemczech


a k t u a l n o ś c i   z e   ś w i a t a :

 Agencja wojskowa DARPA planuje w ciągu 5 lat opracować czipy, które będą wszczepiane bezpośrednio do mózgów ludzi. Jak podaje RT "Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) inwestuje 70 milionów dolarów, aby opracować nowy implant, który może w czasie rzeczywistym śledzić i reagować na sygnały mózgu. Celem nowego projektu, nazwanego “Systems-Based Neurotechnology for Emerging Therapies” (SUBNETS), jest zbieranie nowych informacji przez bardziej zaawansowane implanty mózgowe w celu osiągnięcia następnego poziomu skutecznego neuropsychologicznego leczenia. DARPA ma nadzieję opracować nowy implant w ciągu pięciu lat. [...] "Nie istnieje technologia, która może odebrać sygnały, by powiedzieć [naukowcom] dokładnie, co dzieje się w mózgu," powiedział dla New York Times Justin Sanchez, szef programu DARPA. Program SUBNETS zamierza znacznie zmienić obecne realia. 

DARPA nie tylko chce nakreślić jak dokładnie choroby zagnieżdżają się w mózgu osób, ale chce by jej implant, mógł nagrywać oznaki choroby w czasie rzeczywistym, leczyć i monitorować skuteczność leczenia."
[...] Nowy projekt jest częścią inicjatywy BRAIN initiative prezydenta Obamy, która przeznaczyła w pierwszym roku działalności 100 milionów dolarów na rozwój nowych innowacji w dziedzinie neurologii. DARPA współpracuje z National Institutes of Health i National Science Foundation nad SUBNETS, i obecnie zabiega o propozycje z różnych zespołów badawczych." Cały projekt jest reklamowany jako szukanie technologii dla ratowania chorych ludzi. Takie podejście pozwala zrealizować cele opracowane przez Uniwersytet Northumbria gdzie badano dlaczego ludzie nie chcą wszczepianych czipów. Badanie wskazało, że istotnym dla akceptacji społecznej jest"opracowanie jasnego poczucia tożsamości "tabu i pragnień" oraz współpraca z przemysłem i rządem dla wykorzystania "pragnień" jako przestrzeni dla rozwoju." W ten sposób wszczepiane czipy będą wydawały się niesamowitą atrakcją a nie zagrożeniem dla ubezwłasnowolnienia, integralności i bezpieczeństwa jednostki.

Oczywiście tego rodzaju urządzenie oprócz sczytywania informacji będzie również wpływało na działanie mózgu. To będzie dwukierunkowy system jak podaje DARPA, kontrolowany z zewnątrz. 
05.11.2013


 USA Today poinformowało, że MasterCard dołączył do sojuszu FIDO. FIDO jest skrótem dla Szybkiej Identyfikacji Tożsamość Online (Fast IDentity Online), który grupa określa jako: “FIDO to sojusz, organizacja non-profit nominalnie utworzona w lipcu 2012 r. w celu rozwiązania problemu braku interoperacyjności między silnymi urządzeniami uwierzytelniania, a problemami, które napotykają użytkownicy z tworzeniem i zapamiętywaniem wielu nazw użytkowników i haseł. Sojusz FIDO planuje zmienić charakter uwierzytelniania poprzez opracowanie specyfikacji, które definiują otwarte, skalowalne, interoperacyjne zestawy mechanizmów, które zastąpią zależność od haseł, na rzecz bezpiecznego uwierzytelniania użytkowników do usług online. Ten nowy standard dla urządzeń zabezpieczających i wtyczek w przeglądarkach pozwoli każdej stronie lub aplikacji cloud na korzystanie z szerokiej gamy istniejących i przyszłych urządzeń obsługujących FIDO, jakie użytkownik będzie używał do bezpieczeństwa online.”
USA Today donosi, że: "MasterCard dołączył do Sojuszu FIDO, sygnalizując, że sieć płatności jest zainteresowana wykorzystaniem odcisków palców i innych danych biometrycznych do identyfikacji ludzi przy płatnościach online. MasterCard będzie pierwszą, ważną siecią płatności, która dołączyła do FIDO. Sojusz rozwija otwarty standard branżowy dla danych biometrycznych, takich jak odciski palców, które mają być wykorzystywane online w identyfikacji. Celem jest zastąpienie niezgrabnych haseł by pozbyć się problemów z logowaniem i kupowaniem za pomocą urządzeń mobilnych."
To dla twojego dobra, i prawdopodobnie dla walki z terroryzmem też! 
Nowy telefon Apple iPhone 5s posiada czujnik odcisków palców, jednak Apple- technologiczny gigant- nie jest częścią FIDO. Niemniej jednak Google jest częścią sojuszu, a urządzenia z systemem Google Android będą miały skanery linii papilarnych w przeciągu roku.


 Oficjalne dane z czwartku pokazują, że wraz z tym jak program EU powrotu do koniunktury nie stworzył nowych miejsc pracy, we wrześniu liczba bezrobotnych w 17 krajach strefy euro osiągnęła rekordowy poziom. Według Eurostatu, agencji statystycznej Unii Europejskiej, szeregi bezrobotnych zasiliło kolejne 60000 osób dając rekordową liczbę 19,45 miliona.
Choć stopa wzrostu bezrobocia pozostała na stałym poziomie 12,2 procent, poprzedni miesiąc został zrewidowany w górę z 12 proc. 
"Najnowsze dane podważają nadzieje, że rynek pracy może osiągnąć punkt zwrotny", powiedział analityk Ben May z Capital Economics.  02.11.2013

 Kraje BRICS są bliskie zakończenia projektowania nowego szkieletu Internetu, który ma w całości ominąć Stany Zjednoczone, a tym samym chronić zarówno rządy, jak i obywateli przed szpiegostwem NSA.W świetle ujawnienia informacji, że Agencja Bezpieczeństwa Narodowego NSA podsłuchiwała telefon kanclerz Niemiec Angeli Merkel, i zapisała na początku tego roku informacje o 124 miliardach połączeń telefonicznych w trakcie 30-dniowego okresu, przyspieszają działania przeciwko NSA. Brazylia sfinalizuje 34000 - km podmorskiego kabla światłowodowego w 2015 r., który będzie przechodził od Władywostoku, w Rosji do Fortaleza w Brazylii, poprzez Shantou w Chinach, Chennai w Indiach i Cape Town w Republice Południowej Afryki.

Według Hindusów, projekt stworzy "sieć bez amerykańskiego podsłuchu", który poprzez ustawy będzie zmuszał by instytucje typu Google, Facebook i Yahoo przechowywały wszystkie dane generowane przez kraje BRICS lokalnie, chroniąc je przez programem szpiegowania NSA.                              29.10.2013


                                 


komentarze greenlinetech.eu


Pogoda Warszawa z serwisu